Tanklucka – Öppna/stänga

Tankluckan kan öppnas/stängas på följande sätt:

Öppna/stänga tanklucka

P3-13w20 Opening fuel lid from inside

Öppna tankluckan med knappen på belysningspanelen – luckan öppnar när knappen släpps.

P3 V60H Symbol bränslenivå 2

I kombiinstrumentets display indikerar pilen på symbolen vilken sida av bilen tanklocket är placerat.

  • Stäng genom att trycka in luckan tills ett klick bekräftar att den är stängd.

Relaterade dokument