Provisorisk däcktätning* – efterkontroll

När ett däck har tätats med den provisoriska däcktätningssatsen, Temporary Mobility Kit (TMK), ska en efterkontroll göras efter ca 3 kilometers körning.

Kontrollera däckdryck

Ta fram däcktätningsutrustningen. Kompressorn ska vara avstängd.

Skruva loss däckets ventilhatt.

Ta fram luftslangen och skruva dit ventilanslutningen till botten på däckventilens gänga.

Läs av däcktrycket på tryckmätaren.

  • Är däcktrycket under 1,3 bar1 har däcket inte tätats tillräckligt. Färden bör inte fortsättas. Kontakta en däckverkstad.
  • Är däcktrycket högre än 1,3 bar1 ska däcket pumpas upp till angivet däcktryck enligt däcktryckstabellen, se Däck – godkända däcktryck.
  • Släpp ut luft med tryckreduceringsventilen om däcktrycket är för högt.

Om däcket behöver pumpas:

  1. Anslut elkabeln till närmaste 12 V-uttag och starta bilen.
  2. Starta kompressorn och pumpa upp däcket till angivet tryck enligt däcktryckstabellen.
  3. Stäng av kompressorn.

Ta loss däcktätningsutrustningen, sätt på skyddslocket på luftslangen och vik in slangen i lådan.

Lägg TMK i lastutrymmet.

 Varning

Skruva inte av flaskan, den är försedd med backspärr för att förhindra läckage.
Sätt tillbaka ventilhatten på däcket.

 OBS

  • Efter att ha pumpat ett däck, sätt alltid tillbaka ventilhatten för att undvika ventilskador orsakade av grus, smuts, m.m.
  • Använd enbart ventilhattar av plast. Ventilhattar av metall kan rosta och bli svåra att skruva loss.

 OBS

Efter användning ska flaskan med tätningsvätska och slangen bytas ut. Volvo rekommenderar att dessa byten utförs av en auktoriserad Volvoverkstad.

 Varning

Kontrollera däcktrycket regelbundet.

Volvo rekommenderar att bilen körs till närmaste auktoriserade Volvoverkstad för att byta ut/reparera det skadade däcket. Informera verkstaden om att däcket innehåller däcktätningsvätska.

 Varning

Hastigheten får inte överstiga 80 km/h (50 mph) efter att den provisoriska däcktätningen använts. Volvo rekommenderar ett besök på en auktoriserad Volvoverkstad för inspektion av det tätade däcket (maximal körsträcka 200 km). Personalen kan avgöra om däcket kan lagas eller behöver bytas.
  1. * Tillval/tillbehör.
  2. 1 1 bar = 100 kPa.