Radio

Det är möjligt att lyssna på radiofrekvensbanden AM1 och FM och i vissa fall även digitalradio (DAB)*.

Vid internetansluten bil är det eventuellt möjligt att lyssna på webbradio, se .

P3-1246-DOM-Radio
Reglage för radiofunktioner.

För hantering av radion läs om hur systemet hanteras och menyhantering.

Vissa funktioner är möjliga att koppla till FAV-knappen. Kopplad funktion aktiveras sedan enkelt med tryck på FAV-knappen, se Favoriter.

AM1/FM radio

Digitalradio (DAB)*

Webbradio

  1. 1 Gäller inte V60 Twin Engine och S60L Twin Engine.
  2. * Tillval/tillbehör.