BLIS*

BLIS (Blind Spot Information) är ett kamerabaserat informationssystem vilket under vissa förutsättningar hjälper föraren att uppmärksamma fordon som rör sig i samma riktning som det egna fordonet, i den s.k. döda vinkeln.

Systemet är konstruerat för att fungera optimalt vid körning i tät trafik på flerfiliga vägar.

 Varning

Systemet är ett komplement till, inte en ersättning för, ett säkert körsätt och användande av backspeglarna. Det kan aldrig ersätta förarens uppmärksamhet och ansvar. Ansvaret för att byta fil på ett trafiksäkert sätt ligger alltid på föraren.

Översikt

p3007 BLIS
Backspegel med BLIS-funktion1.
  1. Ikon röd cirkel 1BLIS-kamera
  2. Ikon röd cirkel 2Indikeringslampa
  3. Ikon röd cirkel 3BLIS-symbol

 OBS

Lampan tänds på den sidan av bilen där systemet har upptäckt fordonet. Om bilen skulle bli omkörd på båda sidor samtidigt, tänds båda lamporna.

Underhåll

För att fungera optimalt måste BLIS-kamerornas linser2 vara rena. Linserna kan rengöras med en mjuk trasa eller fuktig svamp. Rengör linserna försiktigt så att de inte repas.

 Viktigt

Linserna är eluppvärmda för att kunna smälta bort is eller snö. Om nödvändigt borsta bort snö från linserna.
  1. * Tillval/tillbehör.
  2. 1 OBS! Bilden är schematisk – detaljer kan avvika beroende av bilmodell.
  3. 2 Se (1) i föregående bild.