Start/Stop* – symboler och meddelanden

Start/Stop-funktionen kan visa textmeddelanden i kombiinstrumentet.

Textmeddelande

Symbol information

Kombinerat med denna kontrollampa kan Start/Stop-funktionen visa textmeddelanden i kombiinstrumentet för vissa situationer. För några av dem finns en rekommenderad åtgärd som bör utföras. Följande tabell visar några exempel.

SymbolMeddelande Info/åtgärdM/A1
P3-1320-v60H-Symbol - Autostart Engine running-099Auto Start/Stop Service erfordras Start/Stop är ur funktion. Kontakta en verkstad – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.M + A
P3-1320-v60H-Symbol - Autostart Engine running-099Autostart Motorn igång + akustisk signalAktiveras om förardörren öppnas med auto-stoppad motor och växelväljaren i D-läge.A
P3-1320-v60H-Symbol - Autostart Engine running-099Tryck på Startknappen Motorn kommer ej att auto-starta – gör en normal motorstart med START/STOP ENGINE-knappen.M + A
P4-1246-Symbol Fot-på-pedalTrampa ned kopplingspedalen för att starta Motorn beredd att auto-starta – väntar på att kopplingspedalen ska tryckas ner. M
P4-1246-Symbol Fot-på-pedalTrampa ned broms- och kopplingspedalerna för att starta Motorn beredd att auto-starta – väntar på att broms- eller kopplingspedalen ska tryckas ner. M
P4-1246-Symbol FrilägeVäxel i neutral för att startaVäxel är ilagd utan frikoppling – frikoppla och ställ växelspaken i neutralläge.M
Välj P eller N för att startaStart/Stop har deaktiverats – för växelväljaren till N- eller P-läge och gör en normal motorstart med START/STOP ENGINE-knappen .A
Tryck på Startknappen Motorn kommer ej att auto-starta – gör en normal motorstart med START/STOP ENGINE-knappen och växelväljaren på P eller N.A

Om ett meddelande inte släcks efter utförd åtgärd bör en verkstad kontaktas – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.

  1. * Tillval/tillbehör.
  2. 1 M = Manuell växellåda, A = Automatisk växellåda.