Radiotext

Vissa RDS-stationer sänder information om programmens innehåll, artister etc. Informationen visas i bildskärmen. Radiotext kan visas för FM- och DAB*-radio.
För att aktivera/deaktivera, tryck i FM-/DAB-källans normalvy på OK/MENU och välj Visa.
  1. * Tillval/tillbehör.