Batteri – symboler

På batterier finns symboler som informerar och varnar.

Symboler på batterier

symbol skyddsglasögonAnvänd skyddsglasögon.
Symbol ytterligare informationYtterligare information i bilens ägarmanual.
Symbol förvaring batteriFörvara batteriet utom räckhåll för barn.
Symbol syraBatteriet innehåller frätande syra.
Symbol tändstickaUndvik gnistor eller öppen eld.
Symbol explosionsfaraExplosionsfara.
PX-10w46-ny ikon på batterietSka lämnas till återvinning.

 OBS

Förbrukat startbatteri eller stödbatteri ska återvinnas på ett miljöanpassat sätt – det innehåller bly.