Slumpval av skivspår eller ljudfil

Funktionen spelar spåren/ljudfilerna i slumpvis ordning1.

För att lyssna på spåren/ljudfilerna i slumpvis ordning för den valda källan:

Tryck på OK/MENU i den valda källans normalvy
Vrid TUNE till Blanda
Tryck OK/MENU för att aktivera/deaktivera funktionen.
  1. 1 Gäller inte DVD-Videoskivor. För externt anslutna ljudkällor via AUX-/USB-ingång gäller detta endast för USB och iPod®. Stöds inte av alla mobiltelefoner.