Kollisionsvarnare* – symboler och meddelanden

"Kollisionsvarnare med auto-broms och detektering av cyklister samt fotgängare" är ett hjälpmedel för att assistera en förare som riskerar att köra på en fotgängare, framförvarande cykel eller fordon vilka är stillastående eller kör i samma riktning.
Symbol1MeddelandeInnebörd
Symbol Krockvarning AvKollisionsvarning system AV

Kollisionsvarnaren avstängd.

Visas när motorn startas.

Meddelandet slocknar efter ca 5 sekunder eller efter ett tryck på OK-knappen.

Symbol Krockvarning AvKollisionsvarning ej tillgänglig

Kollisionsvarnaren kan ej aktiveras.

Visas när föraren försöker aktivera funktionen.

Meddelandet slocknar efter ca 5 sekunder eller efter ett tryck på OK-knappen.

Symbol Krockvarning AvAutomatisk bromsning har aktiverats

Auto-broms har varit aktiv.

Meddelandet slocknar efter ett tryck på OK-knappen.

P4-1246-Symbol Kamera BlockeradVindrutesensorer blockerade Se handbok

Kamerasensorn är tillfälligt ur funktion.

Visas vid t.ex. snö, is eller smuts på vindrutan.

  • Gör ren vindrutans yta framför kamerasensorn.

Läs om kamerasensorns begränsningar.

P4-1246-Symbol Radar BlockeradRadarn blockerad Se handbok

Kollisionsvarnare med auto-broms är tillfälligt ur funktion.

Radarsensorn är blockerad och kan inte upptäcka andra fordon. T.ex. vid kraftigt regn eller om snöslask har samlats framför radarsensorn.

Läs om radarsensorns begränsningar.

Symbol Krockvarning Av
Kollisionsvarning Service erfordras

Kollisionsvarnare med auto-broms är helt eller delvis ur funktion.

  • Uppsök verkstad om meddelandet kvarstår – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.
  1. * Tillval/tillbehör.
  2. 1 Symboler är schematiska – kan variera med marknad och bilmodell.