Fjärrnyckel – funktioner

Fjärrnyckel i basutförande har funktioner som t.ex. låsning och upplåsning av dörrarna.

Funktioner

P4-1220-Y55X-Remote key, standard version
Fjärrnyckel i basutförande.
  1. P3-820 Remote key - Icon Lock  Låsning
  2. P3-820 Remote key - Icon Unlock  Upplåsning
  3. P3-820 Remote key - Icon Approach light  Trygghetsbelysning
  4. P3-820 Remote key - Icon Tailgate unlock  Baklucka
  5. P3-820 Remote key - Icon Panic alarm  Panikfunktion
P4-1220-Y55X-Remote key with PCC
Fjärrnyckel med PCC*( Personal Car Communicator).
  1. P3-820 Remote key PCC - Icon Information  Information

Funktionsknappar

P3-820 Remote key - Icon Lock Låsning – Låser dörrarna och bakluckan samtidigt som larmet aktiveras.

Ett långt tryck stänger alla rutor och taklucka* samtidigt. För mer information, se Genomvädringsfunktion.

 Varning

Om taklucka och rutor stängs med fjärrnyckeln, kontrollera att ingen får händerna i kläm.

P3-820 Remote key - Icon Unlock Upplåsning – Låser upp dörrarna och bakluckan samtidigt som larmet deaktiveras.

Ett långt tryck öppnar alla rutor samtidigt. För mer information, se Genomvädringsfunktion.

Funktionen kan ändras från att låsa upp alla dörrarna samtidigt, till att med en knapptryckning först låsa upp enbart förardörren och efter ytterligare en knapptryckning – inom tio sekunder – låsa upp återstående dörrar.

Funktionen kan ändras i menysystemet MY CAR. För beskrivning av menysystemet, se MY CAR.

P3-820 Remote key - Icon Approach light Trygghetsbelysning – Används för att tända bilens belysning på avstånd. För mer information, se Trygghetsbelysning.

P3-820 Remote key - Icon Tailgate unlock Baklucka – Låser upp och avlarmar enbart bakluckan. För mer information, se Låsning/upplåsning – baklucka. På bilar med Elmanövrerad baklucka* öppnas luckan efter ett långt tryck.

P3-820 Remote key - Icon Panic alarm Panikfunktion – Används för att i nödfall påkalla omgivningens uppmärksamhet.

Om knappen hålls intryckt i minst 3 sekunder eller trycks in två gånger inom 3 sekunder, aktiveras blinkers och signalhorn.

Funktionen kan stängas av med samma knapp efter att den varit aktiverad i minst 5 sekunder. I annat fall stängs den av efter ca 3 minuter.

  1. * Tillval/tillbehör.