Kylvätska – kvalitet och volym

Kylvätskevolym för respektive motoralternativ kan utläsas i tabellen.

Föreskriven kvalitet: Av Volvo rekommenderad kylvätska utblandad med 50 % vatten1, se förpackning.

 OBS

Alla motorer finns inte på alla marknader.
Motor2

Volym

(liter)

T4B4204T198,3 (8,73)
T5/Bi-FuelB4204T11
D2D4204T208,9 (9,23)
D3D4204T9
D4D4204T5
T5 AWDB5254T128,9
T5 AWDB5254T14
D4 AWDD5244T12
D4 AWDD5244T17
D5 AWDD5244T20
  1. 1 Vattenkvaliteten ska uppfylla standard STD 1285,1.
  2. 2 Motorkod, detalj- och tillverkningsnummer kan avläsas på motorn, se Typbeteckningar.
  3. 3 Gäller bil med bränsledriven värmare.

Relaterade dokument