Överbelastning – startbatteri

De elektriska funktionerna i bilen belastar startbatteriet olika mycket. Undvik att använda nyckelläge II när motorn är avstängd. Använd istället läge I – då förbrukas mindre ström.

Var även uppmärksam på olika tillbehör som belastar det elektriska systemet. Använd inte funktioner som drar mycket ström när motorn är avstängd. Exempel på sådana funktioner är:

  • kupéfläkt
  • strålkastare
  • vindrutetorkare
  • ljudanläggning (hög volym).

Om startbatterispänningen är låg visar kombiinstrumentets informationsdisplay texten Låg batterispänning Strömsparläge. Energisparfunktionen stänger sedan av eller reducerar vissa funktioner, t.ex. kupéfläkt och/eller ljudanläggning.

Ladda då startbatteriet genom att starta motorn och låt den sedan gå i minst 15 minuter – startbatteriet laddas bättre under körning än med motorn på tomgång vid stillastående.