Adaptiv farthållare* – skifta farthållarfunktionalitet

Den Adaptiva farthållaren (ACC – Adaptive Cruise Control) hjälper föraren att hålla en jämn hastighet kombinerat med ett förvalt tidsintervall till framförvarande fordon.

Skifta från ACC till CC

I kombiinstrumentet visas en symbol för aktiv farthållare:

CC

Cruise Control

ACC

Adaptive Cruise Control

P4-1246-Symbol_accP3-0720 Symbol farthållare 2
FarthållareAdaptiv farthållare

Med en knapptryckning kan den Adaptiva delen (avståndshållaren) i Farthållaren deaktiveras varvid bilen endast följer den satta/lagrade hastigheten.

  • Gör ett långt tryck på rattknapp Ikon farthållare 4 – kombiinstrumentets symbol skiftar från Ikon farthållare 4 till P3-820 Ikon farthållare 1.
>Därmed är standardfarthållaren CC (Cruise Control) aktiverad.

 Varning

Bilen bromsar inte längre automatiskt efter skifte från ACC till CC – den följer endast satt hastighet.

Skifta tillbaka från CC till ACC

Stäng av farthållaren med 1–2 tryck på Ikon farthållare 4-knappen enligt avstängningsinstruktionen. Nästa gång systemet sätts på, är det den Adaptiva farthållaren som aktiveras.

  1. * Tillval/tillbehör.