Anslutning och frånkoppling av Bluetooth®-enhet

Bilen är utrustad med Bluetooth® och kan trådlöst kommunicera med andra Bluetooth®-enheter efter registrering och anslutning.

Maximalt 15 Bluetooth®-enheter kan registreras. Registrering görs en gång per enhet. Efter registreringen behöver enheten inte längre vara synlig/sökbar, utan enbart ha Bluetooth® aktiverat.

När Bluetooth®-funktionen är aktiv och den senast anslutna enheten är inom räckhåll ansluts den automatiskt till bilen då den startas. Namnet på den anslutna enheten visas i källans normalvy. För att ansluta till en annan enhet, tryck OK/MENU och välj byt enhet.

När Bluetooth®-enheten är utom räckhåll från bilen kopplas den automatiskt ifrån. För att manuellt koppla ifrån en enhet – deaktivera Bluetooth i enheten. Vill du avregistrera en Bluetooth®-enhet från bilen, välj Ta bort Bluetooth®-enhet. Bilen kommer därefter inte söka efter enheten automatiskt.

Det är möjligt att ha två Bluetooth®-enheter anslutna samtidigt. En telefon P3-1346-x60-BT phone connected symbol och en mediaenhet P3-1346-x60-BT media playing symbol, vilka det är möjligt att växla mellan.

P3-1346-x60-Active BT sources
Telefon ansluten som både telefon och som mediaenhet.