Menyöversikt – hårddisk (HDD)

Översikt av möjliga val och inställningar för hårddisk (HDD).
HDD-meny

Läs om

Spela/Pausa
Hårddisk (HDD)
Mediasökning
Mediasökning
Blanda
Slumpval av skivspår eller ljudfil
Importera musik
Hårddisk (HDD)
Från skiva
Från USB

1

Döp om/radera filer
Hårddisk (HDD)
Öppna
Döp om
Radera
Radera alla
Lagringsinformation
Hårddisk (HDD)
Använt utrymme:
Ledigt utrymme:
Kapacitet:
Spår:
Mappar:
Alternativ för FAV-knapp
Hårddisk (HDD)
Ingen funktion
Spela/Pausa
Hårddisk (HDD)
Blanda
Slumpval av skivspår eller ljudfil
  1. 1 Beroende på marknad.