Fjärrnyckel med PCC* – unika funktioner

En fjärrnyckel med PCC (Personal Car Communicator) har utökad funktionalitet jämfört med en fjärrnyckel i basutförande i form av en informationsknapp och indikeringslampor.
P3--V60H/Y55X-Function, remote key with PCC
Fjärrnyckel med PCC.
  1. Ikon röd cirkel 1Informationsknapp
  2. Ikon röd cirkel 2Indikeringslampor

Med informationsknappen kan viss information från bilen erhållas med hjälp av indikeringslamporna.

Användning av informationsknappen

Tryck på informationsknappen P3-820 Remote key PCC - Icon Information.

Under ca 7 sekunder blinkar alla indikeringslamporna och ljuset vandrar runt på fjärrnyckeln. Det indikerar att information från bilen avläses.

Om någon av de andra knapparna trycks in under denna tid avbryts avläsningen.

 OBS

P3-820 Remote key PCC - Icon Information Om ingen indikeringslampa lyser vid användning av informationsknappen vid upprepade tillfällen och på olika platser (samt efter 7 sekunder och efter att ljuset vandrat runt på PCC:n), kontakta en verkstad – en auktoriserad Volvoverkstad rekommenderas.

Indikeringslamporna ger information enligt följande bild:

P3-V60H/Y55X- Remote key, indikating lights
  1. Ikon röd cirkel 1Grönt ihållande ljus – Bilen är låst.
  2. Ikon röd cirkel 2Gult ihållande ljus – Bilen är olåst.
  3. Ikon röd cirkel 3Rött ihållande ljus – Larmet har löst ut sedan bilen låstes.
  4. Ikon röd cirkel 4Rött ljus blinkar omväxlande i de båda röda indikeringslamporna – Larmet har löst ut för mindre än 5 minuter sedan.
  1. * Tillval/tillbehör.