Manuell radiostationssökning

Radion sammanställer automatiskt en radiostationslista, men det är möjligt att utföra en manuell radiostationssökning.

Om manuell radiostationssökning är inställd går det att söka i normalvyn och i frekvenslistan.

Radiostationssökning i normalvyn

Kort tryck – i FM-källans normalvy på P3-1020-S60/V60 Icon dubble arrow left / P3-1020-S60/V60 Icon dubble arrow right på mittkonsolen (eller på knappsatsen i ratten).
Radion byter till föregående/nästa lagrade station.
Långt tryck – i FM-källans normalvy på P3-1020-S60/V60 Icon dubble arrow left / P3-1020-S60/V60 Icon dubble arrow right på mittkonsolen (eller på knappsatsen i ratten).
Radion byter till föregående/nästa tillgängliga station.

Radiostationssökning i frekvenslistan

Vrid i FM-källans normalvy på TUNE, FM-inställning visas.
Vrid TUNE till en frekvens och välj med OK/MENU.

Det går att växla mellan manuell och automatisk radiostationssökning i frekvenslistan genom att trycka på INFO i mittkonsolen.