WHIPS – sittställning

För bästa möjliga skydd av WHIPS-systemet måste förare och passagerare ha rätt sittställning och se till att systemets funktion inte hindras.

Sittställning

Ställ in rätt sittställning på framsätet innan körningen påbörjas.

Förare och passagerare i framsätet bör sitta mitt i sätet med så litet avstånd som möjligt mellan nackskydd och huvud.

Funktion

P3-10w35 Whiplash Protection System WHIPS (2)
Placera inga föremål på golvet bakom förar-/passagerarsäte som kan hindra WHIPS-systemets funktion.

 Varning

Placera inte boxliknande last så att denna kläms fast mellan baksätets sittdyna och framsätets ryggstöd. Tänk på att inte hindra WHIPS-systemets funktion.
P3-10w35 Whiplash Protection System WHIPS (3)
Placera inga föremål i baksätet som kan hindra WHIPS-systemets funktion.

 Varning

Om ett ryggstöd i baksätet är nedfällt måste motsvarande framsäte flyttas framåt så att den inte har kontakt med det nedfällda ryggstödet.

 Varning

Om sätet har utsatts för en kraftig belastning, t.ex. i samband med en kollision bakifrån, ska WHIPS-systemet kontrolleras. Volvo rekommenderar att det kontrolleras av en auktoriserad Volvoverkstad.

Delar av WHIPS-systemets skyddsegenskaper kan ha gått förlorade även om sätet verkar vara oskadd.

Volvo rekommenderar att du kontaktar en auktoriserad Volvoverkstad för kontroll av systemet även efter lindrigare påkörningsolyckor bakifrån.