Motor- och kupévärmare* – direktstart

Motor- och kupévärmaren går att starta direkt.
Direktstart går att göra via:
  • informationsdisplay
  • fjärrnyckel*
  • mobil*.

Vid direktstart av motor- och kupévärmaren kommer den att vara aktiverad i 50 minuter.

Uppvärmningen av kupén startar så fort motorns kylvätska uppnått rätt temperatur.

 OBS

Bilen kan startas och köras medan värmaren är igång.

Direktstart via informationsdisplay

Tryck på OK för att komma till menyn.
Stega med tumhjulet till Parkeringsvärmare och välj med OK.
Stega vidare i nästa meny till Direktstart för att aktivera värmaren och välj med OK.
Gå ur menyn med RESET.

Direktstart via fjärrnyckel*

P3-1246-312H Remote key - indicating light precondition
Indikeringslampa på fjärrnyckel med PCC*.
Motor- och kupévärmaren kan aktiveras via fjärrnyckeln:

Håll inne knappen för trygghetsbelysning P3-820 Remote key - Icon Approach light i 2 sekunder.

Varningsblinkers ger information enligt följande:
  • 5 korta blink följt av ett fast sken i ca 3 sekunder – signalen har nått bilen och värmaren har aktiverats.
  • 5 korta blink – signalen har nått bilen men värmaren har inte aktiverats.
  • Varningsblinkers förblir släckta – signalen har inte nått bilen.

Om knappen för information P3-820 Remote key PCC - Icon Information trycks in när värmaren är aktiv så kommer indikeringslampan att visa status för detta – samtidigt visas bilens låsstatus. Under tiden status undersöks avger indikeringslampan ett par korta blink som följs av ett fast sken om värmaren är aktiv.

Status visas även i färddatorn under pågående uppvärmning.

Direktstart via mobil*

Aktivering och information om valda inställningar som kan skötas från mobiltelefon kommer att finnas tillgänglig via Volvo On Call* mobilapp.

  1. * Tillval/tillbehör.