Låsning/upplåsning – handskfack

Handskfacket kan endast låsas/låsas upp med fjärrnyckelns löstagbara nyckelblad.

För information om nyckelblad, se Löstagbart nyckelblad – losstagning/fastsättning.

P3-1446 Locking/Unlocking the Glove compartment
För att låsa handskfacket:
Ikon röd pil 1

Skjut in nyckelbladet i handskfackets låscylinder enligt bild ovan.

Ikon röd pil 2

Vrid nyckelbladet 90 grader medurs.

Ikon röd pil 3

Dra ut nyckelbladet.

  • Upplåsning sker i omvänd ordning.

För information om sekretesslåsning, se Sekretesslåsning*.

  1. * Tillval/tillbehör.

Relaterade dokument