Byte av hjul – losstagning hjul

Bilens hjul går att byta ut mot t.ex. vinterhjul.

Reservhjul*

Reservhjulet (Temporary spare) är endast avsett att användas tillfälligt och ska snarast ersättas med ett ordinarie hjul. Under körning med reservhjulet kan bilen få annorlunda köregenskaper. Reservhjulet är mindre än det vanliga hjulet. Därmed påverkas bilens markfrigång. Se upp med höga trottoarkanter och maskintvätta inte bilen. Om reservhjulet sitter på framaxeln kan du heller inte samtidigt använda snökedjor. På fyrhjulsdrivna bilar kan drivningen på bakaxeln kopplas ur. Reservhjulet ska inte repareras.

Rätt däcktryck på reservhjulet anges i däcktryckstabellen.

 Viktigt

  • Kör aldrig fortare än 80 km/h (50 mph) med ett reservhjul på bilen.
  • Bilen får aldrig köras utrustad med fler än ett reservhjul av typen "Temporary spare" samtidigt.

Reservhjulet är placerat i reservhjulsbaljan med utsidan nedåt. Reservhjulet och skumblocket hålls fast med samma genomgående skruv. Skumblocket innehåller alla verktyg.

Framtagning av reservhjul under lastgolv

Fäll upp lastgolvet, bakifrån och framåt.
Skruva upp fästskruven.
Lyft ur skumblocket med dess verktyg.
Lyft ur reservhjulet.

Losstagning

Sätt ut varningstriangel om ett hjul byts på trafikerad plats. Bilen och domkraften* ska stå på ett fast horisontellt underlag.

Dra åt parkeringsbromsen och lägg i backväxeln eller läge P om bilen har automatisk växellåda.

 Varning

Kontrollera att domkraften inte är skadad, gängorna är ordentligt smorda samt att den är fri från smuts.

 OBS

Volvo rekommenderar endast användning av den domkraft* som hör till respektive bilmodell, vilket framgår av domkraftsdekalen.

På dekalen anges också domkraftens maximala lyftförmåga vid en angiven lägsta lyfthöjd.

Ta fram domkraft*, hjulskruvnyckeln*, demonteringsverktyg för hjulsida* och för hjulskruvarnas plasthattar som ligger i skumblocket. Om annan domkraft väljes, se Lyftning av bilen.

P3-1446-tool for removing plastic hat on wheel screws
Verktyg för borttagning av plasthattar på hjulskruvarna.
Blockera framför och bakom de hjul som ska stå kvar på marken. Använd till exempel kraftiga träklossar eller större stenar.

Bilar med stålfälgar har löstagbara hjulsidor. Använd demonteringsverktyget för att kroka i och dra bort eventuell heltäckande hjulsida. Alternativt kan hjulsidorna ryckas bort för hand.

P3X-10w46- Losstagning av hjulsida med nytt verktyg

Skruva ihop bogseröglan med hjulskruvnyckeln* till stopp.

P3-1320-Ny hjulskruvsnyckel

 Viktigt

Bogseröglan måste skruvas in samtliga gängvarv i hjulskruvnyckeln.
Ta bort plasthattarna från hjulskruvarna med avsett verktyg.
Lossa hjulskruvarna ½–1 varv moturs med hjulskruvnyckeln.

 Varning

Placera aldrig något mellan marken och domkraften, inte heller mellan domkraften och bilens domkraftsfäste.

På varje sida av bilen finns två domkraftsfästen. Veva upp domkraften så att flänsen i karossen hamnar i skåran i domkraftshuvudet.

P3-846-XC70 Jack assembly

 Viktigt

Marken ska vara fast, slät och ska inte luta.
Lyft bilen så högt att hjulet går fritt. Ta bort hjulskruvarna och lyft av hjulet.

 Varning

Kryp aldrig under bilen då den är upphissad på domkraft.

Låt aldrig passagerare uppehålla sig i bilen då den lyfts upp med domkraft. Om hjulbytet måste utföras i trafikerad miljö ska passagerare ställa sig på en säker plats.

 OBS

Bilens ordinarie domkraft är endast avsedd att användas vid enstaka tillfällen och under kort tid såsom vid byte av hjul vid punktering, byte till vinterhjul/sommarhjul, m.m. Endast domkraften som tillhör den specifika modellen får användas för att lyfta bilen. Om bilen ska lyftas oftare, eller under längre tid än för ett hjulskifte, rekommenderas att en garagedomkraft används. I så fall, följ de bruksanvisningar som följer med utrustningen.
  1. * Tillval/tillbehör.