Bränsleförbrukning och CO2-utsläpp

Bränsleförbrukningen för ett fordon mäts i liter per 100 km och CO2-utsläppet i gram CO2 per km.

Förklaring
Px-0920 Ikon Tabell CO2-värdegram CO₂/km
Px-0920 Ikon-0920 Br.förbr. (l/100 km)liter/100 km
Px-1220-Icon consumption citystadskörning
Px-1220-Icon consumption roadlandsvägskörning
Px-1220-Icon consumption blendedblandad körning
Px-0920 Ikon Tabell Man växellådamanuell växellåda
Px-0920 Ikon Tabell Aut växellådaautomatisk växellåda

 OBS

Om förbruknings- och emissionsdata saknas finns detta i ett bipackat supplement.

 OBS

Alla motorer finns inte på alla marknader.

XC70

Px-0920 Ikon-0920 Bilsymbol för tabellhuvud

Px-1220-Icon consumption cityPx-1220-Icon consumption roadPx-1220-Icon consumption blended
Px-0920 Ikon Tabell CO2-värdePx-0920 Ikon-0920 Br.förbr. (l/100 km)Px-0920 Ikon Tabell CO2-värdePx-0920 Ikon-0920 Br.förbr. (l/100 km)Px-0920 Ikon Tabell CO2-värdePx-0920 Ikon-0920 Br.förbr. (l/100 km)
T5 (B4204T11)Px-0920 Ikon Tabell Aut växellåda2099,01275,41576,7
T5 AWD (B5254T12)Px-0920 Ikon Tabell Aut växellåda26411,31677,22028,7
D4 (D4204T5)Px-0920 Ikon Tabell Man växellåda1264,81084,11154,4
D4 (D4204T5)Px-0920 Ikon Tabell Aut växellåda1465,61164,41274,8
D4 AWD (D5244T12)Px-0920 Ikon Tabell Man växellåda1535,81274,81375,2
D4 AWD (D5244T12)Px-0920 Ikon Tabell Aut växellåda1806,91375,21535,8
D4 AWD (D5244T17)Px-0920 Ikon Tabell Man växellåda1535,81274,81375,2
D4 AWD (D5244T17)Px-0920 Ikon Tabell Aut växellåda1806,91375,21535,8
D5 AWD (D5244T20)Px-0920 Ikon Tabell Aut växellåda1806,91375,21535,8

Bränsleförbruknings- och emissionsvärdena i tabellen ovan baseras på särskilda EU-körcykler1, som gäller för bil med tjänstevikt i basutförande och utan extrautrustning. Beroende på utrustning kan bilens vikt öka. Detta, liksom hur tungt bilen lastas, ökar bränsleförbrukningen och koldioxidutsläppen.

Det finns flera orsaker till förhöjd bränsleförbrukning jämfört med tabellvärdena. Exempel på detta är:

  • Förarens körsätt.
  • Om kunden valt större hjul än de standardmonterade på modellens grundversion, så ökar rullmotståndet.
  • Hög hastighet ger ökat luftmotstånd.
  • Bränslekvalitet, väg- och trafikförhållanden, väder och bilens skick.

En kombination av här nämnda exempel kan ge avsevärt högre förbrukning. För ytterligare information hänvisas till de refererade regelverken1.

Stora avvikelser i bränsleförbrukning kan uppstå vid en jämförelse med EU-körcyklerna1 som används vid certifiering av bilen och på vilka förbrukningssiffrorna i tabellen baseras.

 OBS

Extrema väderförhållanden, körning med släpvagn eller körning på höga höjder i kombination med bränslekvalitet är faktorer som kan inverka på bilens prestationsförmåga.

CO2-utsläpp och bränsleförbrukning (fordonsgas - CNG) – för Bi-Fuel

Px-0920 Ikon Tabell Aut växellåda

Metangas

gram CO₂/km

121

Biogas

gram CO₂/km

41

Blandad körning

kg/100 km

4,5

CNG-specifikationer

TypbeteckningBi-Fuel
Effekt, CNGEffekten är samma som för bensin.
EmissionsnivåEuro 6

 OBS

  • Det finns många skilda gaskvaliteter, även gaser med lägre energiinnehåll och räckvidd.
  • Ovan angiven bränsleförbrukning gäller för blandad körning. Vid stadskörning eller snabb motorvägskörning blir förbrukningen högre, vid lugn landsvägskörning lägre.
  1. 1 De officiellt deklarerade bränsleförbrukningssiffrorna är baserade på två standardiserade körcykler i laboratoriemiljö ("EU-körcykler") allt enligt EU Regulation no 692/2008 och 715/2007 (Euro 5 / Euro 6) och UN ECE Regulation no 101. Regelverken omfattar körcyklerna stadskörning och landsvägskörning. – Stadskörning - mätningen börjar med kallstart av motorn. Körningen är simulerad. – Landsvägskörning - bilen accelereras och bromsas i hastigheter mellan 0–120 km/h (0-75 mph). Körningen är simulerad. – Bilar med manuell växellåda startas på 2:ans växel (gäller bilar med upp till 18-tums hjul). Värdet för blandad körning, som redovisas i tabellen, är enligt lagkrav en kombination av stadskörning och landsvägskörning. CO₂-utsläpp - för att beräkna koldioxidutsläppen under de två körcyklerna samlas avgaserna upp. Dessa analyseras sedan och ger värdet för CO₂-utsläpp.