Adaptiv farthållare* – ställa in tidsavstånd

Den Adaptiva farthållaren (ACC – Adaptive Cruise Control) hjälper föraren att hålla en jämn hastighet kombinerat med ett förvalt tidsintervall till framförvarande fordon.
P4-1220-ACC Ändra avstånd

Olika tidsavstånd till framförvarande fordon kan väljas och visas i kombiinstrumentet som 1–5 stycken horisontella streck – ju fler streck desto längre tidsavstånd. Ett streck motsvarar ca 1 sekund till framförvarande fordon, 5 streck ca 3 sekunder.

För att ställa in/ändra tidsavståndet:

  • Öka eller minska med rattknapparna Ikon farthållare 6/Ikon farthållare 7.

I låg fart, då avstånden blir korta, ökar den Adaptiva farthållaren tidsluckan något.

För att kunna följa framförvarande bil på ett mjukt och komfortabelt sätt, tillåter den Adaptiva farthållaren tidsluckan att variera påtagligt i vissa lägen.

Observera att små tidsavstånd ger föraren kort tid att reagera och agera om något oförutsett skulle inträffa i trafiken.

Samma symbol visas även när funktionen Avståndsvarning är aktiverad.

 OBS

Använd endast tidsavstånd som är tillåtna enligt lokala trafikbestämmelser.

Om den Adaptiva farthållaren inte verkar reagera vid aktivering kan orsaken vara att tidavståndet till framförvarande fordon förhindrar en hastighetsökning.

Ju högre hastighet desto längre blir avståndet i meter räknat, för ett givet tidsavstånd.

Läs mer om hur hastigheten hanteras.

  1. * Tillval/tillbehör.