MY CAR – internetinställningar

Menyalternativ internetinställningar i menykälla MY CAR hanterar funktioner som t.ex. Bluetooth® och Wi-Fi.
Internetinställningar

Läs om

Anslut via
Bilmodem
Bluetooth
Wi-Fi
Ingen
Internetansluten bil, Bilmodem*1, Registrering av Bluetooth®-enhet och Internetansluten bil
Bilmodem
Dataanvändning
Nätverksoperatör
Dataroaming
Lås SIM-kort
Ändra PIN-kod för SIM-kort
Åtkomstpunktsnamn
Bilmodem*1
Bluetooth
Registrering av Bluetooth®-enhet
Wi-Fi
Internetansluten bil
Bilens Wi-Fi hotspot
Bilmodem*1
Bilens Wi-Fi hotspot
Av
Namn
Lösenord
  1. * Tillval/tillbehör.
  2. 1 Endast bilar med Volvo On Call.