Navigation* – teckenhjul och tangentbord

Använd teckenhjul eller mittkonsolens knappsats för att skriva och välja alternativ. Ange t.ex. information om en adress eller en inrättning.
P3-1346-NAV-Melco Meny Adress Sök ort-gata
Skärmvy med textfält för valfri text.

Aktivera ett val

Efter att önskad funktion/menyrad markerats med TUNE-ratten, tryck på OK/MENU för att se nästa nivå av funktioner/alternativ.

Skriva med teckenhjulet

P3-1346-NAV-Melco Meny Adress Skrivhjul
Teckenhjulet.
 1. Markera ett textfält.
 2. Tryck OK/MENU för att få fram teckenhjulet.
 3. Välj tecken med TUNE-ratt och mata in dem med ett tryck på OK/MENU.

Skriva med numeriska tangenter

P3/P4-1420-numerical keyboard
Numeriskt tangentbord1.

Ett annat sätt att mata/skriva in tecken är med mittkonsolens knappar 09, * och #.

P3-1020-S60/V60 Symbol telefon 9

Vid t.ex. tryck på 9 visas en stapel med alla tecken2 under den knappen, t.ex. w, x, y, z och 9. Snabba tryck på knappen flyttar markören genom dessa tecken.

 • Stanna med markören på önskat tecken för att välja – tecknet visas på skrivraden.
 • Radera/ångra med EXIT.

Flera möjligheter

 OBS

Nertonade tecken kan inte väljas i kombination med de aktuella inmatade.

I teckenhjulets infällda meny finns ytterligare alternativ som bl.a. ger fler skrivtecken och även siffror:

 • 123/ABC + OK/MENU – teckenhjulet skiftar mellan siffror och skrivtecken.
 • MER + OK/MENU – alternativa tecken visas i hjulet.
 • => + OK/MENU – markören flyttas till listan på skärmens högra sida där val med OK/MENU kan göras.
 • Postnummer + OK/MENU – markören flyttas till listan på skärmens högra sida där val med OK/MENU kan göras, se Ange resmål med postnummer.

Lista med alternativ

P3-1346-NAV-Melco Meny Adress Skrivhjul
Lista som matchar inskrivna tecken.

Vid sökning listas de alternativ som är möjliga utifrån inmatad information.

Siffran "149" i bildskärmens övre högra hörn innebär att listan innehåller 149 st möjliga alternativ som matchar de inmatade bokstäverna "LON".

Ingen lista

En tom lista och tecknen "***" i bildskärmens övre högra hörn, innebär att antalet tillgängliga alternativ med aktuella inmatade tecken är fler än 1000 st – när antalet är färre visas aktuella alternativ automatiskt.

För att minska antalet alternativ i listan:

 • Mata in fler tecken på textraden.
 1. * Tillval/tillbehör.
 2. 1 OBS! Bilden är schematisk – detaljer kan variera beroende på bilmodell och marknad.
 3. 2 Skrivtecken för respektive knapp kan variera beroende på marknad.