Farthållare*

Farthållaren (CC – Cruise Control) hjälper föraren att hålla en jämn hastighet vilket ger en mer avkopplande körupplevelse på motorvägar och långa raka landsvägar i jämna trafikflöden.

Översikt

P4-1420-Farthållare Rattknappar u LIM
Rattens knappsats och kombiinstrument.
  1. Ikon röd cirkel 1Farthållare – På/Av.
  2. Ikon röd cirkel 2Beredskapsläge upphör och lagrad hastighet återupptas.
  3. Ikon röd cirkel 3 Beredskapsläge
  4. Ikon röd cirkel 4Aktivera och justera hastighet.
  5. Ikon röd cirkel 5Vald hastighet (GRÅ = Beredskapsläge).
  6. Ikon röd cirkel 6Farthållare aktiv – VIT symbol (GRÅ = Beredskapsläge).

 Varning

Föraren måste alltid vara observant på trafikförhållandet och ingripa när Farthållaren inte håller lämplig hastighet och/eller lämpligt avstånd.

Föraren är alltid ytterst ansvarig för att fordonet framförs på ett säkert sätt.

  1. * Tillval/tillbehör.