Ägarbyte

Vid ägarbyte är det viktigt att återställa all användardata och systeminställningar till ursprunglig fabriksinställning.

För att återställa till fabriksinställningar tryck på MY CAR i mittkonsolen, därefter OK/MENU och välj InställningarÅterställ till fabriksinställningar.

Användardata nollställs (t.ex. för appar, webbläsare) och personliga inställningar i menyer (t.ex. klimatinställningar, fordonsinställningar) får ursprunglig fabriksinställning.

För bilar med Volvo On Call, VOC* rensas personliga inställningar som finns lagrade i bilen. För att avsluta VOC-abonnemanget, se Ägarbyte av bil med Volvo On Call*.

  1. * Tillval/tillbehör.