Automatisk radiostationssökning

Radion sammanställer automatiskt en radiostationslista som den automatiska radiostationssökningen använder.

Om automatisk radiostationssökning är inställd går det att söka i normalvyn och i stationslistan.

Radiostationssökning i normalvyn

Kort tryck – i FM-källans normalvy på P3-1020-S60/V60 Icon dubble arrow left / P3-1020-S60/V60 Icon dubble arrow right på mittkonsolen (eller på knappsatsen i ratten).
Radion byter till föregående/nästa lagrade station.
Långt tryck – i FM-källans normalvy på P3-1020-S60/V60 Icon dubble arrow left / P3-1020-S60/V60 Icon dubble arrow right på mittkonsolen (eller på knappsatsen i ratten).
Radion byter till föregående/nästa tillgängliga station.

Radiostationssökning i stationslistan

Vrid i FM-källans normalvy på TUNE, FM-stationslista visas.
Vrid TUNE till en station och välj med OK/MENU.

Det går att växla mellan automatisk och manuell radiostationssökning i stationslistan genom att trycka på INFO i mittkonsolen.

Relaterade dokument