Information om aktuellt TV*-program

Tryck på INFO-knappen för att få upp information om aktuellt program, nästkommande program och dess starttid.

Trycks det ännu en gång på INFO-knappen kan i vissa fall ytterligare information fås om aktuellt program så som start- och sluttid och en kort beskrivning av det aktuella programmet.

För att återgå till TV-bilden, vänta några sekunder eller tryck EXIT.

  1. * Tillval/tillbehör.