Fjärrnyckel – byte av batteri

Batteriet1 till fjärrnyckeln kan behöva bytas.

Batteriet till fjärrnyckeln bör bytas om:

  • informationssymbolen i kombiinstrumentet tänds och displayen visar Bilnyckel låg batterispänning Se handbok

och/eller

  • låsen vid upprepade tillfällen inte reagerar på signal från fjärrnyckeln inom 20 meter från bilen.
p3007 Nycke batteribyte 1
p3007 Nyckel batteribyte 2
P3-720 Batteribyte på fjärrnyckel 3/3

Öppning

Ikon grå fyrkant 1

Ikon röd pil 1 Dra den fjäderbelastade spärren åt sidan.

Ikon röd pil 2 Dra samtidigt ut nyckelbladet rakt bakåt.
Ikon grå fyrkant 2

Ikon röd pil 3 Stick in en 3 mm spårskruvmejsel i hålet bakom den fjäderbelastade spärren och bänd försiktigt upp fjärrnyckeln.

 OBS

Vänd fjärrnyckeln med knapparna uppåt, för att undvika att batterierna faller ut när den öppnas.

 Viktigt

Undvik att vidröra nya batterier och deras kontaktytor med fingrarna, eftersom det försämrar deras funktion.

Batteribyte

Ikon grå fyrkant 3

Studera noga hur batteriet/batterierna sitter fast på lockets insida, med avseende på deras (+)- och ()-sida.

Fjärrnyckel (ett batteri)

  1. Bänd försiktigt loss batteriet.
  2. Sätt i ett nytt med (+)-sidan nedåt.

Fjärrnyckel med PCC* (två batterier)

  1. Bänd försiktigt loss batterierna.
  2. Sätt först i ett nytt med (+)-sidan uppåt.
  3. Lägg den vita plastfliken emellan och sätt sist i ytterligare ett nytt batteri med (+)-sidan nedåt.

Batterityp

Använd batterier med beteckning CR2430, 3 V – ett i fjärrnyckel, två i fjärrnyckel med PCC.

 OBS

Volvo rekommenderar att batterier som ska användas i fjärrnyckel/PCC uppfyller UN Manual of Test and Criteria, Part III, sub-section 38.3. Batterier som monterats i fabrik eller som byts av en auktoriserad Volvoverkstad uppfyller ovanstående kriterium.

Hopsättning

Tryck ihop fjärrnyckeln.
Håll fjärrnyckeln med springan uppåt och släpp ner nyckelbladet i springan.
Tryck lätt på nyckelbladet. Ett klickljud hörs när nyckelbladet låses fast.

 Viktigt

Se till att uttjänta batterier blir omhändertagna på ett sätt som skonar miljön.
  1. 1 Fjärrnyckel med PCC har två batterier.
  2. * Tillval/tillbehör.