Däck – lastindex

Lastindex indikerar ett däcks förmåga att bära en viss last.

Varje däck har en viss förmåga att bära last, ett lastindex (LI). Bilens vikt avgör vilken lastförmåga som krävs av däcken. Lägsta tillåtna index anges i lastindextabellen, se avsnitt "Specifikationer" i den tryckta ägarmanualen.