TV*-kanaler/förvalslista

Sökning av TV-kanaler sker automatiskt och kontinuerligt från bilen. De tillgängliga kanalerna sparas i en kanallista. Kanallistans sökkriterier kan ändras, men inte ordningen. Det finns även en förvalslista i vilken ordningen på förvalen kan ändras.

Ändra i förvalslistan

Det går att ändra ordningen på kanalerna som visas i förvalslistan. En TV-kanal kan ha mer än en plats i förvalslistan. TV-kanalernas position kan även variera i förvalslistan.

För att ändra ordning i förvalslistan, tryck i TV-källans normalvy på OK/MENU och välj Förval.
Vrid TUNE till den kanal du vill flytta i listan och bekräfta med OK/MENU.
Den valda kanalen markeras.
Vrid TUNE till den nya platsen i listan och bekräfta med OK/MENU.
Kanalerna byter plats med varandra.

Efter de förvalslagrade kanalerna (max. 30 stycken) finns alla övriga tillgängliga kanaler i området. Det går att flytta upp en kanal till en plats i förvalslistan.

  1. * Tillval/tillbehör.