Volvo On Call* meddelande i display

Volvo On Call (VOC) visar automatiskt informationsmeddelande vid behov.
  • Kunde inte hitta bilens position – se Tillgänglighet.
  • Tjänsten är tillfälligt ej tillgänglig – se Tillgänglighet. Meddelandet visas i bildskärmen.
  • Volvo On Call Service erfordras – VOC-systemet ur funktion. Kontakta en Volvoåterförsäljare för hjälp. Meddelandet visas i kombiinstrumentet.
  • Volvo On Call-abonnemang snart slut – VOC-abonnemanget kommer snart gå ut. Kontakta en Volvoåterförsäljare. Meddelandet visas i kombiinstrumentet.
  1. * Tillval/tillbehör.