Ljud och media – generella ljudinställningar

Generella ljudinställningar för ljud- och mediasystemet.

Tryck på SOUND för att komma åt ljudinställningsmenyn (Bas, Diskant, etc.). Vrid TUNE för att stega till ditt val (ex. Diskant) och tryck på OK/MENU för att välja.

Justera inställning genom att vrida TUNE och spara inställningen med OK/MENU. Observera att volymen endast kan justeras inom komfortabel ljudvolym. När en funktion är aktiv (t.ex. navigationssystemet) kan ljudet justeras genom att vrida VOL till min/max läge.

Fortsätt vrida TUNE för att komma åt övriga alternativ:

  1. * Tillval/tillbehör.