Manuell säkerhetstjänst med Volvo On Call*

Kontakta Volvo On Call (VOC) service center för att tillkalla hjälp i nödsituationer.

För att larma VOC service center manuellt:

  1. Tryck på SOS-knappen i minst 2 sekunder för att tillkalla hjälp vid sjukdom, yttre hot mot bilen eller passagerare m.m.
  2. VOC service center får meddelande om hjälpbehovet och uppgift om bilens position.
  3. VOC service center etablerar muntlig kontakt med föraren och kommer överens om vilket hjälpbehov som krävs.

Om muntlig kontakt inte kan etableras, kontaktar VOC service center berörda myndigheter, som bistår med lämplig åtgärd.

  1. * Tillval/tillbehör.