Adaptiv farthållare* – stänga av

Den Adaptiva farthållaren (ACC – Adaptive Cruise Control) hjälper föraren att hålla en jämn hastighet kombinerat med ett förvalt tidsintervall till framförvarande fordon.

Med ett kort tryck på rattknapp Ikon farthållare 4 ställs den Adaptiva farthållaren i beredskapsläge. Med ytterligare ett kort tryck stängs den av – därmed raderas den inställda/lagrade hastigheten och kan sedan inte återupptas med Ikon farthållare 5-knappen.

  1. * Tillval/tillbehör.