Menyalternativ med Volvo On Call*

Översikt av möjliga val och inställningar i Volvo On Call (VOC)-systemets meny.

För att komma till menyn: Tryck på MY CAR-knappen, tryck på MY CAR igen för att öppna genvägsmenyn där VOC-menyn finns tillgänglig.

Min verkstad
SOS
On Call
Knapplås
Lås/lås upp SOS- och On Call-knapparna
Aktivera abonnemang
Aktivera tjänst
  1. * Tillval/tillbehör.