Internetkarta1 – kartalternativ

Inställningar för olika kartalternativ.
P3/P4-1420-IMAP-menu-Route options-full-screen-map

Karta på hela bildskärmen

För att visa karta på hela bildskärmen, tryck i källans normalvy på OK/MENU och välj InställningarKartalternativVisa helskärmskarta. Markerat alternativ + OK visar kartan över hela bildskärmen utan övrig bilrelaterad information som t.ex. kupétemperatur eller aktiv radiosändare i skärmens neder- och överkant.

Kartläge kompassriktning

För att ställa in kompassriktning, tryck i källans normalvy på OK/MENU och välj InställningarKartalternativKartläge.

Här väljs hur kartan ska visas på bildskärmen. Aktivera önskat alternativ med OK.

 • Norr upp – kartan visas med Norr alltid uppåt på bildskärmen. Bilsymbolen rör sig i aktuella väderstreck på skärmen.
 • Karta färdriktning upp – bilsymbolen är i centrum och pekar alltid uppåt på bildskärmen. Kartbilden roterar under bilsymbolen relaterat hur vägen svänger.
 • 3D Heading up – samma som Karta färdriktning upp fast 3D karta. Visning varierar beroende på zoom.

Information om aktuell position

För att ställa in information om aktuell position, tryck i källans normalvy på OK/MENU och välj InställningarKartalternativPositionsinformation.

Aktivera önskat alternativ med OK.

 • Nuvarande vägnamn – bildskärmen visar namn på den väg/gata där bilen/scrollmarkören befinner sig.
 • Lat/Long – bildskärmen visar koordinaterna för platsen där bilen/scrollmarkören befinner sig.
 • Ingen – bildskärmen visar ingen information för platsen där bilen/scrollmarkören befinner sig.

Intressepunkt (POI) på karta

För att ställa in vilka POI som ska visas på kartan, tryck i källans normalvy på OK/MENU och välj InställningarKartalternativPOI-symboler.

Här preciseras vilka POI som ska visas på kartan. Aktivera önskat alternativ med OK.

 • Grundinställning – POI specificerade med funktionen Valda visas.
 • Valda – välj med TUNE-ratten + OK för varje POI som önskas på bildskärmen.
 • Ingen – inga POI visas.

För exempel på POI, se Internetkarta1 – intressepunkter (POI) symboler.

Kartfärger

För att ställa in kartfärger, tryck i källans normalvy på OK/MENU och välj InställningarKartalternativKartfärger.

Aktivera önskat alternativ med OK.

 • Automatisk – en ljussensor känner av om det är dag eller natt och anpassar bildskärmen automatiskt.
 • Dag – bildskärmens färger och kontrast blir klara och skarpa.
 • Natt – bildskärmens färger och kontrast anpassas för att ge föraren ett optimalt mörkerseende.

Trafikinformation på kartan

Makeras med grön, gul eller röd färg vid sidan av de vägar på kartan som har trafikinformation. Grön innebär inga störningar, gul innebär långsam trafik och röd innebär trängsel/stockning/olycka.

 OBS

Trafikinformation är inte tillgänglig i alla områden/länder.

Sändningsområden för trafikinformation utökas kontinuerligt.

För att visa trafikinformation, tryck i källans normalvy på OK/MENU och välj InställningarKartalternativTrafikinformation på karta.

 1. 1 Gäller vissa marknader.