Lampbyte – strålkastare

Samtliga av strålkastarens glödlampor byts genom att först via motorrummet lossa och ta ut hela strålkastaren.

Borttagning av strålkastare

Sätt bilens elsystem i nyckelläge 0, se Nyckellägen – funktioner vid olika nivåer.

P3-0920-New front grill headlamp
Ikon röd pil 1Dra ur strålkastarens låssprintar.
Ikon röd pil 2Dra strålkastaren rakt fram.

 Viktigt

Dra inte i kabeln, endast i kontaktstycket.
Lamphus borttagning av kontaktstycke fram
Ikon röd pil 3 Lossa strålkastarens kontaktstycke genom att pressa ner clipset med tummen.
Ikon röd pil 4 För samtidigt ut kontaktstycket med andra handen.
5.Lyft ut strålkastaren och lägg den på ett mjukt underlag så att inte linsen repas.
6.Byt den aktuella glödlampan.

Fastsättning av strålkastare

Anslut kontaktstycket, ett klickljud ska höras.

Sätt tillbaka strålkastaren och låssprintarna. Kontrollera att de är ordentligt nedstuckna.

Kontrollera belysningen.

Strålkastaren måste vara monterad och kontaktstycket ordentligt anslutet innan belysningen slås på eller fjärrnyckeln sätts in i startlåset.