Webbläsare

Bilen har en inbyggd webbläsare som gör det möjligt att söka och visa information från internet.

För grundläggande hantering, läs om hur systemet hanteras och menyhantering.

Webbläsaren är av enkel typ och stödjer HTML 4-standarden i text och bild. Webbläsaren stödjer t.ex. inte rörlig bild, video och ljud. Det går inte att ladda ner och spara filer.

För att kunna använda webbläsaren måste bilen först vara ansluten till internet.

 OBS

Vid användning av internet överförs data (datatrafik), vilket kan medföra en kostnad.

Aktivering av dataroaming kan orsaka ytterligare avgifter.

Kontakta din nätverksoperatör om kostnad för datatrafik.

 OBS

Webbläsaren är inte tillgänglig under körning.

Tryck på anslutningsknappen i mittkonsolen P3-1346-x60-Connectivity symbol och välj Webbläsare.

Då man är ansluten till internet med Bluetooth® visas Bluetooth®-symbolen uppe i högra hörnet på bildskärmen.

Om ingen internetanslutning är tillgänglig meddelas detta i bildskärmen.

Sökfunktion

P3-1346-x60-Skrivhjul webbläsare
Söka med hjälp av teckenhjul.
 1. Ikon röd cirkel 1Teckenlista.
 2. Ikon röd cirkel 2Växling av inmatningsläge (se efterföljande tabell).
 3. Ikon röd cirkel 3Tidigare besökta webbsidor (historik).

Använd teckenhjulet för att skriva in en webbadress, t.ex. www.volvocars.com.

Vrid TUNE till önskad bokstav, tryck OK/MENU för att bekräfta. Siffer- och bokstavsknapparna på kontrollpanelen i mittkonsolen kan även användas.
Fortsätt med nästa bokstav.
För att växla inmatningsläget till siffror, ladda den inmatade adressen eller för att gå till historiken, vrid TUNE till ett av valen (se förklaring i efterföljande tabell) i listan för växling av inmatningsläge (2), tryck OK/MENU.
123/ABCSkifta mellan bokstäver och siffror med OK/MENU.
=>Leder till historiken (3). Vrid TUNE för att välja en webbadress, tryck OK/MENU för att gå till adressen.
StartaLaddar den inskrivna webbadressen med OK/MENU.
a|AVäxlar mellan små och stora bokstäver med OK/MENU.

{ | }

Växlar från teckenhjulet till Adress:-fältet. Flytta markören med TUNE. Radera eventuell felstavning med EXIT. För att återgå till teckenhjulet, tryck OK/MENU.

Observera att siffer- och bokstavsknapparna på kontrollpanelen kan användas vid editering i Adress:-fältet.

Ett kort tryck på EXIT raderar ett inmatat tecken. Ett långt tryck på EXIT raderar alla inmatade tecken.

Skriva med numeriska tangentbordet

P3/P4-1420-numerical keyboard
Numeriskt tangentbord.

Ett annat sätt att skriva in tecken är med mittkonsolens knappar 09, * och #.

Vid t.ex. tryck på 9 visas en stapel med alla tecken1 under den knappen, t.ex. w, x, y, z och 9. Snabba tryck på knappen flyttar markören genom dessa tecken.

 • Stanna med markören på önskat tecken för att välja – tecknet visas på skrivraden.
 • Radera/ångra med EXIT.

För att skriva en siffra, håll inne motsvarande sifferknapp.

Navigera i webbläsaren

Vrid TUNE för att navigera mellan länkar eller skrolla på webbsidan. Tryck OK/MENU för att aktivera val/markerad länk.

P3/P4-1517-Melco-Using the web browser
Flytt av pekare på webbsida.

Pekaren kan flyttas fritt över sidan med knappsatsen i mittkonsolen. Tryck på INFO-knappen för att växla till menyraden överst på sidan.

Pop-up-meny nås med knapp nummer 5 i mittkonsolen, alternativt flytta pekaren till ett ej klickbart område och tryck OK/MENU.

Funktioner

Tillgängliga funktioner nås via pop-up-meny – knapp nummer 5 i mittkonsolen, alternativt flytta pekaren till ett ej klickbart område och tryck OK/MENU.

 • Tillbaka – Backar tillbaka till föregående sida.
 • Framåt – Om man backat tillbaka är det möjligt att gå framåt till sidan igen.
 • Uppdatera – Uppdaterar sidan.
 • Stoppa – Stoppar laddning av sida och återgår.
 • Ny flik – Skapar ny flik/sida. Upp till 4 flikar kan vara öppna samtidigt.
 • Stäng flik – Stänger flik/sida.
 • Zooma in/Zooma ut – Zoomar in/ut på sidan.
 • Lägg till bokmärke/Radera bokmärke – Istället för att skriva in en webbsidas adress varje gång den ska besökas är det möjligt att lagra en snabblänk (bokmärke) till sidan. Maximalt 20 bokmärken kan sparas.
 • Inställningar – Anpassning av webbläsarens visning och informationshantering, se nedan för mer information.

Inställningar

 • BokmärkenDöp om, Ändra ordning eller Radera.
 • Innehållsfiltrering – Det är möjligt att göra vissa anpassningar så att webbsidor visas på det vis som önskas. Följande funktioner kan aktiveras/deaktiveras: Visa bilder, Blockera popup-fönster och Aktivera JavaScript.
 • Acceptera cookies – Cookies ("kakor") är små textfiler som lagras. De gör det till exempel möjligt att använda olika funktioner på webbsidor och för webbsidägaren föra statistik t.ex. över vilka sidor som besökarna navigerar till.
 • Textstorlek – Välj teckenstorlek som ska användas: Stor, Medium eller Liten.
 • Rensa webbläsarens historikRensa cookies, webbläsarhistorik och cacheminne.
 • Alternativ för FAV-knapp – Vissa funktioner är möjliga att koppla till FAV-knappen. Kopplad funktion aktiveras sedan enkelt med tryck på FAV-knappen, se Favoriter.
 1. 1 Skrivtecken för respektive knapp kan variera beroende på marknad/land/språk.