Låsning/upplåsning – inifrån

Samtliga dörrar och baklucka kan låsas eller låsas upp samtidigt med förardörrens och passagerardörrens* knapp för centrallåsning.

Centrallås

P3-746 Centrallås-knapp förardörr
Centrallås.
  • Tryck in knappens ena sida P3-820 Remote key - Icon Lock för att låsa – den andra sidan P3-820 Remote key - Icon Unlock låser upp.

Ett långt tryck öppnar även alla sidorutor samtidigt.*

Upplåsning

Från insidan kan en dörr låsas upp på två olika sätt:

  • Tryck på centrallåsknappen P3-820 Remote key - Icon Unlock.

Ett långt tryck öppnar även alla sidorutor* samtidigt (se även Genomvädringsfunktion).

  • Dra i öppningshandtaget en gång och släpp – dörren är upplåst. Genom att dra i handtaget ytterligare en gång öppnas dörren.

Låsning

  • Tryck på centrallåsknappen P3-820 Remote key - Icon Lock efter att framdörrarna stängts.

Ett långt tryck stänger även alla sidorutor och taklucka samtidigt (se även Genomvädringsfunktion).

Samtliga dörrar kan individuellt även låsas manuellt med dess låsknapp – dörren måste då vara stängd.

Automatisk låsning

Då bilen börjar rulla låses dörrar och baklucka automatiskt.

Funktionen kan aktiveras/deaktiveras i menysystemet MY CAR. För beskrivning av menysystemet, se MY CAR.

  1. * Tillval/tillbehör.