Telefonbok

Bilen speglar den anslutna mobiltelefonens telefonbok och visar denna telefonbok enbart när mobiltelefonen är ansluten.

All hantering av telefonboken förutsätter att symbolen P3-1346-x60-Symbol-phone-connected small visas högst upp i bildskärmen och att handsfree-funktionen är i telefonläge.

Om telefonboken innehåller en uppringande samtalsparts kontaktuppgifter, visas dessa i bildskärmen.

 OBS

För att visa den anslutna mobiltelefonens telefonbok i bilen måste speglingen accepteras i mobiltelefonen när den ansluts. Beroende på mobiltelefon kan detta ske genom att:

  • en pop-up-ruta eller notifikation visas och accepteras i telefonen.
  • acceptera delning av information i telefonens inställningar för Bluetooth®-anslutningen till bilen.

I vissa fall kan det krävas att mobiltelefonen kopplas från och återansluts till bilen för att speglingen ska ske.