Barnsäkerhetsspärr – manuell aktivering

Barnsäkerhetsspärren förhindrar att barn kan öppna en bakdörr inifrån.

Aktivera/deaktivera barnsäkerhetsspärr

p3007 Manuell spärr bakdörr

Reglaget för barnsäkerhetsspärren sitter i bakkanten på bakdörrarna och är endast åtkomligt när dörren är öppen.

För att aktivera/deaktivera barnsäkerhetsspärren:
Använd fjärrnyckelns löstagbara nyckelblad för att vrida vredet.
Ikon grå fyrkant ADörren är spärrad mot öppning inifrån.
Ikon grå fyrkant BDörren kan öppnas både ut- och inifrån.

 OBS

  • En dörrs vridreglage spärrar enbart aktuell dörr – inte båda bakdörrar samtidigt.
  • Det finns ingen manuell spärr på bilar utrustade med elektrisk Barnsäkerhetsspärr.