Extern ljudkälla via AUX-/USB-ingång

En extern ljudkälla, t.ex. en iPod® eller mp3-spelare, kan anslutas till ljudanläggningen.
P3/P4-1246-DOM-iPod, MP3, USB stick

En iPod® eller mp3-spelare med uppladdningsbara batterier laddas (då tändningen är på eller motorn igång) om apparaten är ansluten till USB-anslutningen.

Det är möjligt att kopiera musik från USB1 till bilens hårddisk (HDD) och sedan spela upp därifrån.

För grundläggande information om uppspelning och navigering, läs om hur systemet hanteras och menyhantering . Nedan finns en utförligare beskrivning.

Vissa funktioner är möjliga att koppla till FAV-knappen. Kopplad funktion aktiveras sedan enkelt med tryck på FAV-knappen, se Favoriter.

Uppspelning och navigering

En ljudkälla ansluten till USB-ingången kan hanteras med bilens ljudkontroller. En enhet ansluten via AUX-ingången kan inte kontrolleras via bilen.

I ljudkällans normalvy vrid TUNE för att komma åt mappstrukturen eller för att söka bland kategorier. Navigera i strukturen genom att vrida TUNE, välja mapp med OK/MENU och backa i strukturen med EXIT.

Starta uppspelning av en fil med ett tryck på OK/MENU.

När uppspelningen av en fil är klar fortsätter uppspelningen av de andra filerna i just den mappen. Byte av mapp sker automatiskt när alla filer i aktuell mapp har spelats upp.

Mediasök

Det är möjligt att söka efter musik i dina enheter. Sökningen söker igenom USB, skiva och hårddisk. Läs mer om sökfunktionen.

USB-minne

För att underlätta användandet av USB-minne, undvik då att lagra annat än musikfiler på minnet. Det tar betydligt längre tid för systemet att läsa in lagringsmedier som innehåller annat än kompatibla musikfiler.

 OBS

Systemet stöder flyttbara media som följer USB 2.0 och filsystemet FAT32.

 OBS

Vid användande av USB-minne av längre modell rekommenderas att en USB-adapterkabel används. Detta för att undvika mekaniskt slitage på USB-ingång och inkopplat USB-minne.

Teknisk specifikation

Max antal filer15000
Max antal mappar1000
Max antal mappnivåer8
Max antal spellistor100
Max antal poster i en spellista1000
UndermapparIngen gräns

Mp3-spelare

Många mp3-spelare har ett eget filsystem som inte stöds av systemet. För att kunna använda en mp3-spelare i systemet måste den vara inställd på läge USB Removable device/Mass Storage Device.

iPod®

 OBS

Systemet stöder endast uppspelning av ljudfiler från iPod®.

 OBS

För att starta uppspelning ska källan iPod® användas (inte USB).

När iPod® används som ljudkälla har bilens ljud- och mediasystem en menystruktur som liknar iPod®-spelarens egen menystruktur.

  1. 1 Vissa marknader.