Lampbyte – ljus bak

Lampa för blinkers bak byts inifrån lastutrymmet.

Lamphållare bak

Lamphållare bak
Öppna panelen.
Ta ut isoleringen genom att dra rakt ut.
Lossa glödlampans hållare genom att vrida dess handtag moturs.
Lossa glödlampan genom att dra rakt ut.