Alkolås* – inför motorstart

Alkolåsets funktion är att förhindra att bilen framförs av en berusad förare.

Alkolåset aktiveras automatiskt och görs klar för användning när bilen öppnas.

P3-0946 Alkolås
 1. Ikon röd cirkel 1Munstycke för utandningsprov.
 2. Ikon röd cirkel 2Knapp för förarbyte.
 3. Ikon röd cirkel 3Sändarknapp.
 4. Ikon röd cirkel 4Spänningsindikator.
 5. Ikon röd cirkel 5Lampa för resultat av utandningsprov.
 6. Ikon röd cirkel 6Lampa indikerar klart för utandningsprov.
 1. Då kontrollampan (6) lyser grönt är alkolåset klart att användas.
 2. Ta loss alkolåset från dess hållare.
 3. Fäll upp munstycket (1), ta ett djupt andetag och blås med jämnt tryck tills ett "klick"-ljud hörs efter ca 5 sekunder. Resultatet blir ett av alternativen i nästföljande tabell Resultat efter utfört utandningsprov.
 4. Visas inget meddelande kan överföringen till bilen ha misslyckats – tryck då på knappen (3) för att att manuellt sända resultatet till bilen.
 5. Fäll ner munstycket och sätt fast alkolåset i dess hållare.
 6. Starta motorn efter godkänt utandningsprov inom 5 minuter – i annat fall måste det göras om.

Resultat efter utfört utandningsprov

Kontrollampa (5) + DisplaytextInnebörd
Grön lampa + Alcoguard Godkänt testStarta motorn – ingen alkoholhalt uppmätt.
Gul lampa + Alcoguard Godkänt testMotorstart möjlig – uppmätt alkoholhalt är över 0,1 promille men under gällande gränsvärde1.
Röd lampa + Underkänt test Vänta 1 min och försök igenMotorstart ej möjlig – uppmätt alkoholhalt är över gällande gränsvärde1.

 OBS

Efter en avslutad körning kan motorn återstartas inom 30 minuter utan att ett nytt utandningsprov behöver göras.
 1. * Tillval/tillbehör.
 2. 1 Gränsvärde varierar från land till land, ta reda på vad som gäller. Se även Alkolås*.