Internetkarta1 – scrollmeny

I Scrolläge flyttas kartbilden med mittkonsolens numeriska knappar.
P3/P4-1420-IMAP-menu-Scroll view over POI
Scrolläge med hårkors2.

Att aktivera Scrolläge i normalt kartläge

  • Tryck på en av de numeriska knapparna 09.

Att scrolla

  • Tryck på en av de numeriska sifferknapparna 1-2-3-4-6-7-8-9 – i marginalerna visas en riktningspil kombinerat med den siffra som ska användas för att flytta kartan i önskad riktning.

Att zooma

  • Vrid på TUNE-ratten.

Numerisk knapp "5"

P3-1020-S60/V60 Symbol telefon 5

Vid tryck på siffran 5 i Scrolläge centreras kartan runt bilens position.

Att komma ut ur Scrolläge

  • Tryck EXIT eller NAV.

Hårkorset

P3/P4-1420-IMAP-menu-Scroll view over POI-information

Med ett tryck på OK visas en meny för den plats på kartan, vilken hårkorsets centrum pekar på:

  • Ange som enda resmål – Raderar eventuellt tidigare mål i resplanen och startar vägledning på kartan.
  • Intressepunktsinformation – visar namn och adress på bildskärmen för den POI som ligger närmast hårkorset. För mer information om POI, se Internetkarta1 – intressepunkter (POI) symboler.
  • Information – Visar förekommande information om markerad plats.
  • Spara – Ger möjlighet att lagra markerad plats i minnet.
  1. 1 Gäller vissa marknader.
  2. 2 Välj om hårkorsets/markörens position ska visas med namn eller GPS-koordinater, se kartalternativ.