Menyhantering – kombiinstrument

Med vänster rattspak styrs de menyer som visas i informationsdisplayen i kombiinstrumentet. Vilka menyer som visas är beroende av nyckelläget.
P3-1320-Menu and message - action STD-line
Display (analogt kombiinstrument) och reglage för menyhantering.
P3-1246-312H-Menu and messages, combi and steering wheel left
Display (digitalt kombiinstrument) och reglage för menyhantering.
  1. Ikon röd cirkel 1OK – åtkomst av meddelandelista samt bekräftar meddelanden.
  2. Ikon röd cirkel 2Tumhjul – bläddrar mellan menyval.
  3. Ikon röd cirkel 3RESET – nollställer aktiv funktion. Används i vissa fall till att välja/aktivera en funktion, se förklaring under respektive funktion.

Om meddelande finns måste det bekräftas med OK för att menyerna ska visas.

Relaterade dokument