Fyrhjulsdrift – AWD*

Med fyrhjulsdrift uppnås optimalt väggrepp.

Fyrhjulsdriften är alltid inkopplad

P3-0909 AWD princip

Fyrhjulsdrift (All Wheel Drive) innebär att bilen driver samtidigt på alla fyra hjulen.

Kraften fördelas automatiskt mellan fram- och bakhjulen. Ett elektroniskt styrt kopplingssystem fördelar kraften till de hjul som i det aktuella väglaget har det bästa fästet. Detta för att uppnå bästa möjliga väggrepp och undvika hjulspinn. Vid normal körning fördelas en större del av kraften till framhjulen.

Fyrhjulsdriften ökar körsäkerheten i regn, snö och frosthalka.

  1. * Tillval/tillbehör.