Transmissionsolja – kvalitet och volym

Föreskriven transmissionsolja och volym för respektive växellådsalternativ kan utläsas i tabellen.

Manuell växellåda

Manuell växellådaVolym (liter)Föreskriven transmissionsolja
M66

ca 1,91

ca 1,452

BOT 350 M3

 OBS

Växellådsoljan behöver inte bytas under normala körförhållanden. Vid ogynnsamma körförhållanden kan det dock vara nödvändigt.

Automatisk växellåda

Automatisk växellådaVolym (liter)Föreskriven transmissionsolja
TF-71SCca 6,8AW1
TF-80SCca 7,0AW1
TF-80SDca 7,0AW1
TG-81SC

ca 6,63

ca 7,54

AW1

 OBS

Växellådsoljan behöver inte bytas under normala körförhållanden. Vid ogynnsamma körförhållanden kan det dock vara nödvändigt.
  1. 1 Gäller 5-cylindriga motorer.
  2. 2 Gäller övriga motorer.
  3. 3 Bensinmotorer
  4. 4 Dieselmotorer